สวัสดีครับ...

ผม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสังกัด กทม. และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน และทุกท่านจะหลงรัก กทม. มากขึ้นครับ


หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
(Bangkok City Library)

ได้รับการกล่าวขานเป็นเรื่องฮือฮาในแวดวงโซเชี่ยลมีเดียตลอดเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภายหลังได้มีการทดลองเปิดให้บริการในช่วงก่อนวันสงกรานต์ และเพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเปิดหอสมุดเมืองฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560...

อ่านต่อ...

aswin_show1aswin_show2
aswin_chill1aswin_chill2
October 16, 2017

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ นิทรรศการมีชีวิต

เดือนตุลาคมนี้ ทีมงานตะลุยกทม. ขอนำเสนอโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรุงเทพมหานคร และประชาชนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้  ซึ่งในสัปดาห์นี้จะพาไปชมนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งคนไทยไม่ควรพลาดครับ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์นิทรรศการมีชีวิต” นิทรรศการผ่านภาพพระราชกรณียกิจตลอดการครองราชย์ 70 ปีในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย จุดเด่นของนิทรรศการแห่งนี้ คือ […]
October 12, 2017

โครงการในพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

  โครงการในพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธามีความภาคภูมิใจจะนำเสนอบทบาทของ นายช่างเมืองหลวง   ที่ได้ร่วมรังสรรค์ความงดงามของกรุงเทพฯ   โดยการสนองพระราชดำริแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี มาตลอดระยะเวลา  ๑๒๕  ปี   นับจากการก่อตั้งกรมโยธาธิการขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวจนกระทั่งเป็น  สำนักการโยธา  กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ผ่านหนังสือ ตำนานงานโยธา   เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯและคนรุ่นใหม่ ได้ภาคภูมิใจและร่วมกันทำนุบำรุงตลอดจนส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็น   “เมืองสวรรค์”   ตลอดไป โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 […]
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้รัฐบาลจัดสร้างถนนเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนทั้งยังมี พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีรัชดาภิเษกเป็นชื่อถนนว่า ถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ถนนสายนี้ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ แนวทางการดำเนินงาน ถนนรัชดาภิเษกมีลักษณะเป็นถนนวงแหวนหรือถนนวงรอบที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกในการจราจรระหว่างชานเมือง ด้านหนึ่งไปสู่ชานเมืองอีกด้านหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่าน ใจกลางเมือง และเป็นถนนสายประธานที่เป็น องค์ประกอบสำคัญของระบบโครงข่ายถนนใน ผังเมืองกรุงเทพฯ – เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4-8 ช่องจราจร ระยะทาง […]
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม 9 – ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศและถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม 9 – ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนพระราม ๙ เป็นอีกหนึ่งถนนสายสำคัญ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านเศรษฐกิจและ แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ แม้ถนนพระราม ๙ จะมี ความสำคัญแต่ยังคงประสบปัญหาการจราจร ในด้านต่างๆ เช่น ปัญหารถติด พื้นผิวถนน ไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ ขาดเส้นทางลัด สู่ถนนสายอื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการก่อสร้าง ถนนสายรอง หรือทางลัด เชื่อมระหว่างถนน […]
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงปัญหาของอันตรายจากสภาพถนนรัชดาภิเษกที่เป็นช่วงของสภาพถนนมีลักษณะเป็นช่วงโค้งจากแนวสะพานลอยข้ามทางแยกรัชโยธิน ทำให้รถที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในมุมอับมองไม่เป็นประชาชนที่เดินข้ามถนน เกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำ จึงได้มีพระเมตตา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๓ ล้านบาท แก่กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖  เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา แนวทางการดำเนินงาน สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกนี้ เป็นสะพานคอนกรีตที่ไม่มีเสากลางยาว 34 เมตร กว้าง 3.20 เมตร […]
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่เสมอ ทรงทอดพระเนตรสภาพการจราจรอันติดขัดบริเวณ โดยรอบโรงพยาบาลอยู่ประจำซึ่งทรงตระหนักถึง ผลกระทบที่ส่งถึงผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารักษาตัวยัง โรงพยาบาลศิริราช จึงทรงใช้ช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียด และทรงมีพระราชดำริว่าปัญหาการจราจร ที่กำลังเกิดขึ้นนี้สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยการขยาย แนวถนนเลียบทางรถไฟสายบางกอกน้อย จากช่วงปลายถนนอิสรภาพถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ แนวทางการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครจึงได้รับสนองพระราชดำริ ขออนุญาตจากการรถไฟแห่ง ประเทศไทยในการใช้ที่ดินริมทางรถไฟสายใต้ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเพื่อก่อสร้าง ถนน กำหนดให้มีระยะทาง ๖๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๒ […]
October 11, 2017

การขยายพื้นผิวจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) หรือถนนหยดน้ำ

การขยายพื้นผิวจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) หรือถนนหยดน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องมาจนถึงถนนราชดำเนินกลางมีปัญหารถคับคั่ง เพราะในแต่ละวันต้องรองรับรถจำนวนมากที่สัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร เมื่อรถทางฝั่งธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้ว ต้องมาหยุดรอสัญญาณไฟจราจรที่เชิงลาดสะพาน ก่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางหรือมุ่งหน้าไปยังสนามหลวง ทำให้การจราจรติดขัดข้ามฝั่งแม่น้ำสะสมไปจนถึงบริเวณแยกถนนอรุณอมรินทร์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ปรับปรุงและจัดระเบียบช่องจราจรช่องทางซ้ายสุด บริเวณลาดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมที่มีสภาพคอขวด เพื่อให้รถที่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วและต้องการมุ่งหน้าไปถนนเจ้าฟ้าหรือสนามหลวง สามารถกลับรถได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณสี่แยก แนวทางการดำเนินงาน ปรับปรุงและขยายช่องการจราจรช่องซ้ายสุดให้กว้างขวางขึ้น เพื่อ ความคล่องตัวในการจราจร โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ […]
October 11, 2017

การขยายสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์

การขยายสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปัญหาการจราจรอย่างยิ่ง จึงทรงวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน จึงเกิดโครงการ ขยายช่องจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นทึ่ด้านเหนือของ เกาะรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สำนักการโยธาได้ประสานงาน กับกรมศิลปากรเพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายนี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกัน ผลกระทบด้านศิลปกรรมเป็นสำคัญ โดยใช้การก่อสร้างสะพานคู่ขนานเพิ่มอีก ๒ สะพานทดแทนการ ขยายสะพานมัฆวานที่มีอยู่แต่เดิม โดยกำหนดให้สะพานที่สร้างใหม่นี้มีความกว้างมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ คลี่คลายปัญหาการจราจรจากถนน ราชดำเนินกลางต่อเนื่องมายังถนนราชดำเนินนอก และอนุรักษ์สะพานซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวให้มั่นคงและปลอดภัย  
October 11, 2017

การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปัญหาการจราจรอย่างยิ่ง จึงทรงวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน จึงเกิดโครงการ ขยายช่องจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ด้านเหนือของ เกาะรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน แนวทางการดำเนินงาน การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถือเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากการขยายช่องทางจราจรจากสะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้าต่อเนื่องมายังถนนราชดำเนินกลาง โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๒ ล้านบาทจัดตั้งเป็นกองทุน ในการปรับปรุงเส้นทางการจราจรดังกล่าว ซึ่งนอกจาก จะมีการก่อสร้างช่องทางจราจรเพิ่มขึ้นแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือ การอนุรักษ์โครงของสะพานซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ปลอดภัยจาก การก่อสร้างและขยายพื้นผิวการจราจรที่กว้างขวางขึ้น […]
October 11, 2017

โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี โครงการฯ นี้เป็นโครงการหนึ่งซึ่งสนองพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาคุณให้พสกนิกร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด จากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงทางแยกสิรินธร ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการตามพระราโชบายโดยรอบคอบและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจรในจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งตามพระราชประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างจาก เกาะกลางจากแยกอรุณอมรินทร์ถึงพุทธมณฑลสาย 2 โดยขาออกจะขึ้นที่แยกอรุณอมรินทร์ ลงได้ 3 จุดที่ตลิ่งชันหน้าหมูบ้านกฤษดานคร และใกล้วงแหวนฉิมพลี ไม่มีทางขึ้นระหว่างทาง ส่วนขาเข้าขึ้นที่ต้นทางก่อนถึงพุทธมณฑลสาย 2 ขึ้นได้ที่หน้าหมู่บ้านกฤษดานครและตลิ่งชัน และจะไม่มีทางลงระหว่างทาง โดยโดยแบ่งความรับผิดชอบการก่อสร้างโครงการฯ เป็น […]
October 11, 2017

โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก – ตะวันออก

โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก – ตะวันออก บริเวณฝั่งธนบุรี พื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต้องประสบกับการเดินทาง ที่ยากลำบากเนื่องจากการจราจรคับคั่งและพื้นผิวถนนมีขนาดไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนจึงพระราชทานแนว พระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในฝั่งธนบุรี ก่อเกิดเป็น “โครงข่ายจตุรทิศ” เชื่อมโยง จากพื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกเข้ากับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ แนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยก ต่างระดับฉิมพลี (บริเวณแยกพุทธมณฑลสาย ๒) ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ผ่านสะพานพระราม ๘ มายังถนนราชดำเนินนอกเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม ๙ แนวทางการดำเนินงาน ๑.) จตุรทิศตะวันตก […]
October 11, 2017

การขยายผิวการจราจร โดยรอบอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย

  การขยายผิวการจราจร โดยรอบอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปัญหาการจราจรอย่างยิ่ง จึงทรงวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน จึงเกิดโครงการ ขยายช่องจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ด้านเหนือของ เกาะรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน แนวทางการดำเนินงาน ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าควรเพิ่มช่องทางจราจรด้านใน โดยการ ลดขนาดฐานรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลงประมาณ ๑ เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจรใหม่เพื่อให้การ สัญจรสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครได้รับ สนองแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ โดยจัดทำแบบให้ทรง ทอดพระเนตรก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จ เมื่อปลายพ.ศ.๒๕๓๙ […]