December 12, 2018

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน…แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ย่านวังหลัง

วังหลัง เขตบางกอกน้อย เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เพราะมีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารอร่อยๆ ร้านขายยาคุณภาพราคาถูก และเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่รู้จักกันว่าที่เก็บศพของซีอุย โครงกระดูก และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้  แต่ที่โรงพยาบาลศิริราช ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งหนึ่ง นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน