February 13, 2019

รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

รู้หรือไม่ กรุงเทพมหานครมีระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน และเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะ กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักการระบายน้ำ ได้จัดทำโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน บนเนื้อที่ 5 ไร่ บริเวณสระน้ำของสวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ