March 7, 2019

ชื่นชมความงามตามธรรมชาติกลางกรุง…อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร มีเนื้อที่ติดกับสวนสาธารณะอีก 2 แห่ง คือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร นอกจากจะเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ที่พักผ่อนหย่อนใจ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้วยค่ะ นั่นก็คืออุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ เข้าไปชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ เปิดประตูเข้ามา จะพบกับส่วนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง ที่ให้ความรู้ในเรื่องของพันธุ์ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลงชนิดต่างๆ ให้เราได้ศึกษากันก่อนค่ะ แถมยังมีแอปพลิเคชั่น […]