June 4, 2019

ย้อนชมความหลากหลายริมเลไปกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ไปแวะเวียน เที่ยวเล่น เขตบางขุนเทียนก็บ่อย ทั้งแวะซื้อแวะกินอาหารทะเล นั่งเรือชมหมุดกลางทะเลกรุงเทพฯ ปั่นจักรยานและปลูกป่าชายเลน แต่เพิ่งจะได้แวะเยือนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ก็คราวนี้ ได้ไปดูไปอ่านเรื่องราวของท้องถิ่นในอดีต ทำให้รู้จักพื้นที่เขตและเสน่ห์วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตคนท้องถิ่นที่จริงๆ แล้ว มีความหลากหลายและน่าสนใจมาก จนต้องนำมาแบ่งปันค่ะ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารปูน ภายในรั้วโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ต้องขอบอกเลยว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวต่างๆ ของเขตบางขุนเทียนไว้อย่างสวยงามและน่าสนใจมากๆ เมื่อเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์สิ่งแรกที่สะดุดตาคือ จุดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของเขตบางขุนเทียน […]