โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา

โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้
October 12, 2017
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม 9 – ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศและถนนเพชรบุรีตัดใหม่
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงปัญหาของอันตรายจากสภาพถนนรัชดาภิเษกที่เป็นช่วงของสภาพถนนมีลักษณะเป็นช่วงโค้งจากแนวสะพานลอยข้ามทางแยกรัชโยธิน ทำให้รถที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในมุมอับมองไม่เป็นประชาชนที่เดินข้ามถนน เกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำ จึงได้มีพระเมตตา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๓ ล้านบาท แก่กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖  เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกนี้ เป็นสะพานคอนกรีตที่ไม่มีเสากลางยาว 34 เมตร กว้าง 3.20 เมตร โดยกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน 4.187 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537

ผลลัพธ์ที่ได้

ประชาชนทั่วไป และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ศาลอาญา กรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยงานอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง ใช้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย