การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
October 11, 2017
การขยายสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์
October 11, 2017

การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปัญหาการจราจรอย่างยิ่ง จึงทรงวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน จึงเกิดโครงการ ขยายช่องจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ด้านเหนือของ เกาะรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน

แนวทางการดำเนินงาน

การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถือเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากการขยายช่องทางจราจรจากสะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้าต่อเนื่องมายังถนนราชดำเนินกลาง โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๒ ล้านบาทจัดตั้งเป็นกองทุน ในการปรับปรุงเส้นทางการจราจรดังกล่าว ซึ่งนอกจาก จะมีการก่อสร้างช่องทางจราจรเพิ่มขึ้นแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือ การอนุรักษ์โครงของสะพานซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ปลอดภัยจาก การก่อสร้างและขยายพื้นผิวการจราจรที่กว้างขวางขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้

เพิ่มความคล่องตัวให้กับการจราจรในเส้นทางดังกล่าว และอนุรักษ์โครงของสะพานซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ปลอดภัย