โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม 9 – ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศและถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา
October 12, 2017
โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม 9 – ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศและถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ถนนพระราม ๙ เป็นอีกหนึ่งถนนสายสำคัญ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านเศรษฐกิจและ แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ แม้ถนนพระราม ๙ จะมี ความสำคัญแต่ยังคงประสบปัญหาการจราจร ในด้านต่างๆ เช่น ปัญหารถติด พื้นผิวถนน ไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ ขาดเส้นทางลัด สู่ถนนสายอื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการก่อสร้าง ถนนสายรอง หรือทางลัด เชื่อมระหว่างถนน พระราม ๙ กับถนนสายหลักอื่นๆ เพื่อเติมเต็ม โครงข่ายถนนให้สมบูรณ์

แนวทางการดำเนินงาน

การก่อสร้างถนนประกอบด้วย 3 เส้นทางดังนี้ – ถนนเชื่อมถนนพระราม 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร ข้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 1.425 กิโลเมตร
     – ถนนเชื่อมถนนพระราม 9 กับถนนประชาอุทิศ เป็นการสร้างถนนทางลัดตามแนวซอยโรงเรียนไทย – ญี่ปุ่น กับซอยจำเนียร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 600 เมตร
     – ถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เป็นถนนทางลัดจากบริเวณเยื้องแยก อ.ส.ม.ท. ทับแนวทางขึ้น – ลงทางด่วน ไปเชื่อมกับถนนเพชรบุรตัดใหม่ ใกล้สะพานข้ามคลองบางกะปิ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน
  1) ขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 529 เมตร
  2) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 275 เมตร

ผลลัพธ์ที่ได้

การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกและลดระยะการเดินทางระหว่างถนนเทียมร่วมมิตรกับถนนพระราม 9 โดยไม่ต้องผ่านแยก อ.ส.ม.ท.