โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม 9 – ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศและถนนเพชรบุรีตัดใหม่
October 12, 2017
โครงการในพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้รัฐบาลจัดสร้างถนนเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนทั้งยังมี พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีรัชดาภิเษกเป็นชื่อถนนว่า ถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ถนนสายนี้ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔

แนวทางการดำเนินงาน

ถนนรัชดาภิเษกมีลักษณะเป็นถนนวงแหวนหรือถนนวงรอบที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกในการจราจรระหว่างชานเมือง ด้านหนึ่งไปสู่ชานเมืองอีกด้านหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่าน ใจกลางเมือง และเป็นถนนสายประธานที่เป็น องค์ประกอบสำคัญของระบบโครงข่ายถนนใน ผังเมืองกรุงเทพฯ

– เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4-8 ช่องจราจร ระยะทาง 45 กิโลเมตร
– ระยะเวลาในการก่อสร้าง 23 ปี
– ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536

เส้นทางของถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นจากสามแยกท่าพระ ผ่านถนนตากสิน ข้ามสะพานกรุงเทพ ผ่านถนนเจริญกรุง ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนนางลิ้นจี่ ท่าเรือกรุงเทพ ถนนพระราม ๔ เข้าไปในที่ดิน ของโรงงานยาสูบ ผ่านถนนสุขุมวิทไปตามแนวถนนอโศกมนตรี ผ่านถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนประชาชื่น ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับ ถนนจรัญสนิทวงศ์จนถึงสามแยกท่าพระ มีระยะทางตลอดสาย ๔๕ กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดิม ๑๘ กิโลเมตรและมีการก่อสร้างเส้นทางใหม่เพิ่มเติมอีก ๒๗ กิโลเมตร

ผลลัพธ์ที่ได้

เพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรบนถนนรัชดาภิเษกและแก้ปัญหา “คอขวด” ด้านการจราจร อาทิ บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ บางพลัด วงศ์สว่าง ประชานุกูลวิภาวดีรังสิต รัชโยธิน ลาดพร้าว เพชรบุรีตัดใหม่ เป็นต้น ทางแยกต่างระดับรัชดาภิเษก – วิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นโครงการ ทางแยกชนิด Semi-directional Loop ที่เชื่อมโยงระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก และถนนกำแพงเพชร ๒ โดยที่รถไม่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจร