โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

การขยายพื้นผิวจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) หรือถนนหยดน้ำ
October 11, 2017
โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา
October 12, 2017

โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

นช่วง พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่เสมอ ทรงทอดพระเนตรสภาพการจราจรอันติดขัดบริเวณ โดยรอบโรงพยาบาลอยู่ประจำซึ่งทรงตระหนักถึง ผลกระทบที่ส่งถึงผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารักษาตัวยัง โรงพยาบาลศิริราช จึงทรงใช้ช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียด และทรงมีพระราชดำริว่าปัญหาการจราจร ที่กำลังเกิดขึ้นนี้สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยการขยาย แนวถนนเลียบทางรถไฟสายบางกอกน้อย จากช่วงปลายถนนอิสรภาพถึงถนนจรัญสนิทวงศ์

แนวทางการดำเนินงาน

กรุงเทพมหานครจึงได้รับสนองพระราชดำริ ขออนุญาตจากการรถไฟแห่ง ประเทศไทยในการใช้ที่ดินริมทางรถไฟสายใต้ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเพื่อก่อสร้าง ถนน กำหนดให้มีระยะทาง ๖๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๒ ช่องจราจร โดยเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยตัดผ่านสถานที่สำคัญที่ถนสุทธาวาสผ่าน ได้แก่ บ้านเนินค่ายหลวง วัดสุทธาวาส (บางกอกน้อย) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย วัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) ตลาดสหกรณ์ศาลาน้ำเย็นและป้ายหยุดรถไฟจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น เปิดเดินรถอย่าง เป็นทางการได้ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ผลลัพธ์ที่ได้

ถนนสุทธาวาส ได้ช่วยบรรเทาปริมาณรถยนต์ที่ผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ บรรจบกับถนนพรานนก(สามแยกไฟฉาย) ให้น้อยลง ซึ่งทำให้การจราจรที่ถนนจรัญสนิทวงศ์คล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ ถนนสายนี้ยังเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่จะไปสู่จุดชุมชนในย่านสำคัญๆ เช่น สถานีรถไฟสายธนบุรีโรงพยาบาลศิริราช ตลาดพรานนกได้อีกด้วย