ใครเคยไปใช้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลของกทม. บ้างยกมือขึ้น!!!!

ธาราบำบัด มหัศจรรย์แห่งน้ำ บำบัดโรค
January 15, 2018
“ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” สร้างเสริมสุขภาพ สุขกาย สบายใจ
January 29, 2018

ตอนนี้โรงพยาบาลในสังกัดกทม. มีการพัฒนาทั้งด้านศักยภาพ การให้บริการ และรูปแบบการรักษาที่หลากหลายครับ และหากเบื่อจะรับประทานยาแก้ปวด ไม่ชอบรับประทานยา หรือเคยรักษาพยาบาลตามแบบแพทย์สมัยใหม่แล้วอาการไม่ดีขึ้น ลองเปลี่ยนไปใช้บริการของการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกดูครับ

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1 ใน 9 โรงพยาบาลสังกัดกทม.  ได้เปิดให้บริการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งให้บริการการฝังเข็มตามแบบแพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์โฮมิโอพาธีย์ เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การจ่ายยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีสมาธิบำบัด และดนตรีบำบัด ด้วยครับ ส่วนใหญ่คนที่มาเข้ารับการรักษาจะมีอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดเมื่อยตามร่างกาย ชาปลายมือ ปลายเท้า อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนในปัจจุบันครับ

 

โทรสอบถามและไปใช้บริการแพทย์ทางเลือกได้ที่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โดยศูนย์ฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น.  นอกเวลาราชการ มีบริการฝั่งเข็มทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. บริการนวดในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.
ศูนย์แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์