เที่ยว “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 61” ภูมิใจในฐานรากไทย พอใจในความเป็นอยู่

ย้อนเวลาถวิลหาอดีต…พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน
February 27, 2018
แง้มประตูดู…ศูนย์ฯ สร้างสุขทุกวัย บางกอกใหญ่ แห่งใหม่ครบวงจร!!
March 12, 2018

เคยไปกันรึยังครับ งานท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเกษตรขึ้นชื่อของกรุงเทพฯทุ่งครุเกษตรแฟร์

สำนักงานเขตทุ่งครุ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานทุ่งครุเกษตรแฟร์เป็นประจำทุกปีครับ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ..– 4 มี..61 เวลา 09.00 – 24.00 . บริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถนนพุทธบูชา เขตทุ่งครุ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และ โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในเขตทุ่งครุให้เป็นที่รู้จัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความภูมิใจในวิถีเกษตรพอเพียงดั้งเดิมของชาวทุ่งครุด้วยครับ ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายวิถีพอเพียง” (COMMON WAY OF LIVING) : ภูมิใจในฐานรากไทย พอใจในความเป็นอยู่ ของผู้ว่าฯ อัศวิน ด้วยครับ

เขตทุ่งครุเป็น หนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ท่าขึ้นชื่อและโด่งดัง นี่ครับ ส้มเขียวหวานบางมด มะม่วงนวลจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม และกล้วยไม้ รวมไปถึงสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างแพะ และแกะ ที่นิยมเลี้ยงกันมากในกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิม

ในงานทุ่งครุเกษตรแฟร์ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร นำพืชผลของตนเองมาจำหน่ายในงานครับ ทั้งผัก ผลไม้  ต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมล้ำๆ ด้านการเกษตร งานประกวดพืชผลทางการเกษตร  และมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้นั่งชิลล์ พร้อมชมความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ทุกคืนครับ

ใครกังวลเรื่องที่จอดรถ คณะผู้จัดงานฯ ได้เตรียมจุดจอดรถจัดไว้ถึง 4 จุด ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง ค่ายลูกเสือธนบุรี โรงเรียนฝึกอาชีพ 2 และซอยประชาอุทิศ 86 ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทุ่งครุโทร. 0 2464 4385

บรรยากาศงานทุ่งครุเกษตรแฟร์ ปี 60