การขยายพื้นผิวจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) หรือถนนหยดน้ำ

การขยายสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์
October 11, 2017
โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้
October 12, 2017

การขยายพื้นผิวจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) หรือถนนหยดน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องมาจนถึงถนนราชดำเนินกลางมีปัญหารถคับคั่ง เพราะในแต่ละวันต้องรองรับรถจำนวนมากที่สัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร เมื่อรถทางฝั่งธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้ว ต้องมาหยุดรอสัญญาณไฟจราจรที่เชิงลาดสะพาน ก่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางหรือมุ่งหน้าไปยังสนามหลวง ทำให้การจราจรติดขัดข้ามฝั่งแม่น้ำสะสมไปจนถึงบริเวณแยกถนนอรุณอมรินทร์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ปรับปรุงและจัดระเบียบช่องจราจรช่องทางซ้ายสุด บริเวณลาดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมที่มีสภาพคอขวด เพื่อให้รถที่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วและต้องการมุ่งหน้าไปถนนเจ้าฟ้าหรือสนามหลวง สามารถกลับรถได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณสี่แยก

แนวทางการดำเนินงาน

ปรับปรุงและขยายช่องการจราจรช่องซ้ายสุดให้กว้างขวางขึ้น เพื่อ ความคล่องตัวในการจราจร โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งเมื่อมองภาพจากมุมสูงจะเห็นทางกลับรถบริเวณนี้มีรูปทรง เหมือนหยดน้ำ

ผลลัพธ์ที่ได้

แก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งในบริเวณทางลาดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องไปยังถนน ราชดำเนินกลางให้คลี่คลาย