January 30, 2019

อาคารนครภัณฑ์ แหล่งรวมสินค้าและบริการแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ

มีของใหม่ ของดี ของกทม. มาแนะนำให้รู้จักค่ะ อาคาร “นครภัณฑ์” ร้านแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นพื้นที่สำหรับให้นักเรียน ที่เรียนในหลักสูตรฝึกอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกฝีมือในการให้บริการด้านต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
January 17, 2019

ล่องเรือชมกรุงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม

“คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2394 เพื่อเป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร ย่านเทเวศร์ มีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม ผ่านย่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา
January 3, 2019

แต่งไทยย้อนยุค เที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

วันหยุดยาวปีใหม่นี้ ทีมงานตะลุยกทม.ฯ ถือโอกาสที่กรุงเทพฯ เงียบสงบ กับลมหนาวที่มาเยือน ไปชิลล์ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ค่ะ ใครไปมาแล้วบ้างยกมือขึ้น…..