May 21, 2019

ส่องศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

หากพูดถึงพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร หลายคนคงรู้จักกับพิพิธภัณฑ์เด็กฯ แห่งที่ 1 เขตจตุจักร อย่างแน่นอน แต่ทราบไหมคะว่า ในกรุงเทพฯ ของเรา ยังมีพิพิธภัณฑ์เด็กอีก 1 แห่ง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนฝั่งธนบุรีอีกด้วย
May 8, 2019

ลัดเลาะชมความงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์

เสร็จสิ้นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แล้ว อย่างงดงามและสมพระเกียรติ แต่ภาพความประทับใจของประชาชนชาวไทยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ยังคงประทับอยู่ในหัวใจคนไทยไม่ลืมเลือน