ล่องเรือชมกรุงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม

แต่งไทยย้อนยุค เที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
January 3, 2019
อาคารนครภัณฑ์ แหล่งรวมสินค้าและบริการแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ
January 30, 2019
“คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2394 เพื่อเป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร ย่านเทเวศร์ มีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม ผ่านย่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา โดยขุดเสร็จในปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันก็ 167 ปีแล้วค่ะ

วันนี้ทางทีมงานตะลุยกทม.ฯ จะพาไปนั่งเรือคลองผดุงกรุงเกษม ชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง จากท่าเรือตลาดเทวราช ไปยังท่าเรือหัวลำโพง เพราะเส้นทางนี้ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญๆ ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของกรุงเทพฯ และยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบล้อ ราง เรือ ที่กทม.ได้พัฒนาขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นโครงข่ายการเดินทาง และเป็นตัวเลือกการสัญจรให้กับประชาชนค่ะ

ปัจจุบัน เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม ยังเปิดให้บริการฟรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00 – 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น. เรือออกให้บริการทุก 15 นาที จากท่าเรือตลาดเทวราช ถึงท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีท่าเรือ 11 แห่ง คือ ท่าเรือตลาดเทวราช ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือยศเส ท่าเรือนพวงษ์ ท่าเรือหัวลำโพง ท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง
ซึ่งจุดเริ่มต้นของเราในครั้งนี้ คือท่าเรือตลาดเทวราช โดยบริเวณนี้มีตลาดเทเวศน์ ตลาดต้นไม้ และสถานที่สำคัญอย่างวัดเทวราชกุญชร ที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีพระอุโบสถนั้นสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ริมคลองฝั่งตลาดเทเวศน์ โดยวัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะ ขอบอกว่าสวยงามมากจริงๆ ค่ะ
เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม จะล่องผ่านสถานที่ราชการต่างๆ รวมถึงย่านการค้าสำคัญๆ  และยังเป็นจุดที่จะเดินทางต่อไปยังสถานที่สำคัญๆ ใกล้เคียงได้สะดวกขึ้นค่ะ เช่น หอสมุดแห่งชาติ องค์การสหประชาชาติ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร คุรุสภา วัดโสมนัสราชวรวิหาร ทำเนียบรัฐบาล ตลาดสะพานขาว ตลาดนางเลิ้ง ตลาดโบ๊เบ๊ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสายปัญญา จนสุดปลายทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเลย
ตอนนี้นั่งรับลมมาเพลินๆ มองเห็นวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเคียงคู่กับวัดโสมนัสราชวรวิหาร เพื่อให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนกรุงศรีอยุธยาค่ะ
บริเวณหัวมุมของสี่แยกหลานหลวง มีอาคารกระจกที่สูงเด่นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ ไม่ไกลก็เป็นตลาดโบ๊เบ๊ แหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้ายกโหลราคาถูกให้แวะช้อปแบบสบายๆ
ความคลาสสิคของตึกโบราณบริเวณกระทรวงพลังงาน อาคารสีแดงตามสไตล์ยุโรปของโรงเรียนเทพศิรินทร์  และอาคารสุดคลาสสิคของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งคลอง งดงามมากค่ะ
และอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เราพบตลอดการล่องเรือคลองผดุงกรุงเกษม คือ สะพานข้ามคลองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาและเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนหลากหลายเส้นรอบคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งแต่ละสะพานนั้นก็ถูกสร้างและตั้งชื่อให้คล้องจองกันอีกด้วยคือ สะพานเทเวศรนฤมิตร สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ สะพานเทวกรรมรังรักษ์ สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) สะพานพิทยเสถียร สะพานกษัตริย์ศึก (สะพานยศเส) และสะพานเจริญสวัสดิ์ ปัจจุบันสะพานข้ามคลองผดุงฯ ก็ยังคงความสวยงามของลวดลายให้เห็นอยู่ด้วยค่ะ
ถึงท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงเรียบร้อยแล้วค่ะ  สะดวก สบาย และสวยงามจริงๆ ค่ะ หากใครอยากจะนั่งเรือคลองผดุงฯ ไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องขึ้นที่ท่าเรืออะไร ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เรือได้ค่ะ พร้อมให้บริการและเป็นกันเองมากๆ ค่ะ