ป่ากลางเมือง แหล่งสงบกลางกรุง วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ปลูกดาวเรืองด้วยใจ..ถวายพ่อ
July 19, 2017
หอมกรุ่นจำปี… ที่หนองแขม
July 26, 2017

ทุกครั้งที่จะไปสยามฯ ก็ต้องคิดถึงแต่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย แต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าติดกับห้างฯใหญ่
คือ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

วัดปทุมวนารามฯ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า วัดปทุมฯ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากฝั่งลาวประดิษฐานอยู่ถึง 3 องค์
มีพระสถูปบรรจุพระบรมอัฐิ พระราชสรีรังคาร และพระอัฐิของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์

ที่สำคัญ ที่นี่มี “สวนป่าศาลาพระราชศรัทธา” ไว้สำหรับคนเมืองได้หาความสงบด้วยการเจริญธรรมวิปัสสนา โดยไม่ต้องไปไหนไกล
และมีพื้นที่สวนป่ากว้างขวางรองรับได้ 400-500 คน กิจกรรมทางธรรมที่นี่มีทุกวันและหลากหลาย ทั้งนั่งสมาธิ ฟังธรรม และวิปัสสนา
สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องทั้งแบบไปกลับ และพักค้างได้

***วัดปทุมฯมีตำนาน เรื่องเล่ามากมาย ถ้าได้ไปเยือนลองถามไถ่ผู้รู้ในวัดดูนะคะ***
สำนักงานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โทร. 0 2251 2515 , 0 2252 5465 และ 0 2658 3885 หรือสำนักงานเขตปทุมวัน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) โทร. 0 2214 1330