“สวนสมเด็จย่า” สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ เขตคลองสาน

ตลาดประชารัฐ กทม. สร้างโอกาส หนุนสร้างงาน สร้างรายได้
December 7, 2017
ท่องป่าในกรุง แหล่งนิเวศผื่นป่า 360 องศา
December 12, 2017

“สวนสมเด็จย่า” สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ เขตคลองสาน

ความสงบ ร่มรื่น และกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกชำมะนาด พุดจีบ ปีบ ลีลาวดี และดอกไม้ไทยนานาพันธุ์ ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ“สวนสมเด็จย่า” ชื่อสามัญที่เรียกติดปากของคนทั่วไป ทำให้เมื่อเดินเข้ามาภายในสวนแล้วรู้สึกสบายและอบอุ่น ยิ่งเมื่อเมื่อเห็นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ทรงประทับนั่ง และมีพระพักตร์ยิ้มแย้ม และถูกโอบล้อมด้วยดอกไม้นานาชนิด ยิ่งรู้สึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของพวกเราชาวไทยมิเสื่อมคลาย

สวนสมเด็จย่า ตั้งอยู่ภายในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน เป็นสวนขนาดไม่ใหญ่มากนัก ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จย่า
ภายในสวนสาธารณะมีพิพิธภัณฑ์สวนสมเด็จย่า ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ คำคม พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ที่นี่ครับ
ที่พลาดไม่ได้ คือ บ้านจำลอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์หลังวัดอนงคาราม โดยบ้านเดิมนี้ตกแต่งตามบันทึกในหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทำให้เราได้เห็นความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของสมเด็จย่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ด้วยครับ
มองไปรอบๆ จะเห็นศาลา 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสร็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการ และประทับนั่งด้านในศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้
ใจกลางสวนจะพบแผ่นหินทรายแกะสลักแสดงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ซึ่งมีคุณเอนกอนันต์ต่อพวกเราชาวไทย และแผ่นหินทรายแกะสลักนี้ มีภาพริ้วขบวนไหว้สาแม่ฟ้าหลวงตามประเพณีของชาวล้านนา ซึ่งแสดงออกถึงให้เห็นถึงความเคารพและยกย่องสมเด็จย่าไว้เหนือเกล้าอีกด้วย

นอกจากนี้ในสวน ยังมีสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลป์ที่อยู่ในศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เดิมเป็นอาคารโบราณที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่มนรูปแบบสถาปัตยกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อนุรักษ์ชื่ออาคารตามชื่อของเจ้าของเดิม คือ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยในศูนย์ศิลป์พิพัฒน์ยังมีห้องสมุดเล็กๆ ที่เป็นพื้นที่สำหรับเด็ก เยาวชนหาความรู้ ทำการบ้าน หรือสืบค้นข้อมูลในช่วงเวลาว่างหรือขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเดินชมพิพิธภัณฑ์อยู่ก็ได้ครับ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดให้ใช้บริการในจุดต่างๆ ดังนี้

– ภายในอุทยานฯ เปิด 06.00-18.00 น. ทุกวัน
– อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
– มุมหนังสือ เปิดเวลา 08.30-16.30 น. ( หยุดวันจันทร์-วันอังคาร )

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ แต่หากองค์กรต่างๆ ประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ แจ้งล่วงหน้าที่เบอร์ 0-2437-7799 ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์จะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่ ครับ